Welcome to the official website of Shanghai KGG Robots Co., Ltd.
การตรวจสอบโรงงานออนไลน์
page_banner

ข่าว

ตลาดสกรูบอลที่แม่นยำ: แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกปี 2024

บอลสกรูเนื่องจากเป็นองค์ประกอบการส่งผ่านทางกลที่สำคัญ ตลาดการใช้งานปลายน้ำส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสถานการณ์ท่อส่งก๊าซ ฯลฯ ตลาดปลายทางมุ่งเน้นไปที่สาขาการบิน การผลิต พลังงาน และสาธารณูปโภคเป็นหลัก

ตลาดบอลสกรูทั่วโลกมีแนวโน้มในวงกว้าง ตลาดบอลสกรูทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 28.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็น 50.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมี CAGR ที่ 8.53% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์อนุภูมิภาค ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาศัยข้อดีของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติใหม่ ๆ เพื่อยกระดับอเมริกาเหนือให้กลายเป็นตลาดบอลสกรูที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

บอลสกรู

ส่วนประกอบทางกลที่เรียกว่าบอลสกรูใช้เพื่อแปลการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นมันถูกสร้างขึ้นด้วยแกนเกลียว บางครั้งเรียกว่าสกรู และน็อตที่หมุนไปตามการหมุนของเกลียวของสกรูน๊อตทำจากลูกปืนหลายตัวน็อตจะเคลื่อนที่ไปตามความยาวของสกรูอันเป็นผลจากการเคลื่อนที่ของเส้นทางเกลียวของลูกบอลระหว่างการหมุนของสกรู ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เชิงเส้น.การออกแบบ การผลิต และการตลาดของสินค้าทางกลที่สำคัญตลอดจนสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของธุรกิจบอลสกรูรองรับตลับลูกปืน สารหล่อลื่น และชุดบอลสกรูsเป็นสินค้าอื่นๆ อีกสองสามรายการที่นำเสนอนอกเหนือจากบอลสกรูมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC) หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การบินและอวกาศ และการผลิตยานยนต์ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ อุตสาหกรรมอาจมีการเติบโตในอัตราที่มั่นคง

การเคลื่อนที่เชิงเส้น

สินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยใช้บอลสกรูการใช้บอลสกรูในปีกเครื่องบินเป็นที่แพร่หลายนอกจากนี้ บอลสกรูยังนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น สนามบิน หน่วยบริการผู้โดยสารของสายการบิน PAXWAY ระบบควบคุมท่อในโรงงานเคมี ระบบควบคุมแท่งควบคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และระบบตรวจสอบท่อแรงดันภาคส่วนและสินค้าที่กล่าวมาข้างต้นมีความสำคัญต่อสังคมปัจจุบันและมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ความต้องการบอลสกรูเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกของมนุษย์ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์จึงถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกอุปกรณ์ประเภทนี้ยังใช้บอลสกรูจำนวนมากต้นทุนที่สูงของบอลสกรูสามารถเป็นข้อจำกัดที่เป็นไปได้สำหรับตลาดบอลสกรูในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น ไม่เช่นนั้นข้อกำหนดและการใช้งานบอลสกรูจะมีทดแทนอย่างจำกัด ซึ่งทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง

สกรู

ความต้องการระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่สำคัญ เช่น การผลิต การบินและอวกาศ และรถยนต์ เป็นสิ่งที่คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดบอลสกรูทั่วโลกความต้องการประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการทางอุตสาหกรรมทำให้การใช้บอลสกรูเป็นสิ่งจำเป็นบอลสกรูเป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในการผลิตบอลสกรูใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศสำหรับการใช้งาน เช่น พื้นผิวควบคุมเครื่องบิน ซึ่งความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญบอลสกรูยังช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคยานยนต์โดยอัตโนมัติ เช่น ระบบหุ่นยนต์และสายการประกอบบอลสกรูถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากกระแสทั่วไปที่มีต่อระบบอัตโนมัติ ซึ่งกำลังผลักดันการขยายตลาดในระดับสากลแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต ลดการแทรกแซงด้วยตนเอง และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ช่วยผลักดันการใช้บอลสกรูต่อไป ซึ่งกำหนดทิศทางของตลาดในอนาคตอันใกล้


เวลาโพสต์: 08 มี.ค. 2024